Strona główna » Rankingi » M-T Roku -regulamin 2010

M-T Roku -regulamin 2010

  
 
W sezonie 2010, wraz ze zmianą zasad wznowienia rejestracji, zmieniły się także zasady wyłaniania "Moto-Turysty Roku". W czasie trwania rywalizacji każdy aktywny Moto-Turysta sezonu 2010, ma prawo na bieżąco dokonywać oceny publikowanych relacji. Ocena polegać będzie na przyznawaniu punktów za pośrednictwem formularza elektronicznego. Sumowane punkty wskażą zwycięzcę.
 
>przeczytaj poniższy regulamin<
 
Paweł -administrator portalu
 
 
  

 
 
RANKING NA MOTO-TURYSTĘ ROKU 2010
R E G U L A M I N
 
 
 
 
I  ROZDZIAŁ
Uregulowania wstępne
 
 
  1.  1.  W rankingowej rywalizacji "MOTO-TURYSTA ROKU 2010", bierze udział każdy Moto-Turysta, który znajduje się na liście aktywnych Moto-Turystów
  2.       sezonu 2010 (użytkownicy portalu, którzy wznowili rejestrację lub dokonali pierwszej rejestracji w sezonie 2010).
  3.  
  4.  2. Rankingiem objęty jest okres od dnia 01.04.2010, do dnia 01.10.2010
 
  1.  3. Zwycięzcą rywalizacji zostanie Moto-Turysta, który zgromadzi największa ilość punktów zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 
 
 
 
II  ROZDZIAŁ
Zasady przyznawania punktacji
 
 
 1. Ocenie podlega każda opublikowana relacja z wyprawy odbytej w okresie trwania rankingu, nadesłana przez aktywnego Moto-Turystę sezonu 2010
      i spełniająca wymogi opisane w ROZDZIALE III
 
 2. Uprawnionymi do dokonania oceny relacji są wszyscy aktywni Moto-Turyści sezonu 2010.
 
 3. Ocena polega na przydzieleniu punktacji w trzech kategoriach:
 
                      a)     TEKST  (możliwość przyznania punktacji w zakresie 1 – 10)
                              - opis przebiegu wyprawy , szczegółowość,  atrakcyjność opisu, itp.
 
                      b)     ZDJĘCIA (możliwość przyznania punktacji w zakresie 1 – 10)
                              - zdjęcia zamieszczone w relacji i galerii powiązanej z wyprawą.
 
                      c)     TURYSTYCZNY KLIMAT WYPRAWY (możliwość przyznania punktacji w zakresie 1 – 10)
                              - ogólne wrażenie po przeczytaniu relacji, pomysł na wyprawę, atrakcyjność miejsc i „to coś”, czego nie można określić słowami…
 
 4. Punkty są przydzielane do każdej relacji osobno.
 
 5. Aktywny Moto-Turysta sezonu 2010, może przyznawać punkty tylko w terminie 60 dni od daty publikacji ocenianej relacji.
 
 6. Aktywny Moto-Turysta sezonu 2010, nie może oceniać własnych relacji.
 
 7. Aktywny Moto-Turysta sezonu 2010, nie ma obowiazku dokonywać oceny zamieszczonych relacji.
 
 8. Punktacji dokonuje się przez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na portalu, podając hasło otrzymane od administratora
     przy potwierdzeniu wznowienia rejestracji, lub potwierdzeniu pierwszej rejestracji w sezonie 2010.
 
 9. Tabela z punktacją będzie dostępna do wglądu na portalu (uaktualniana raz w tygodniu).
 
10. Głosowanie jest tajne (tabela nie będzie przedstawiała danych glosujących Moto-Turystów).


 
 
 
III  ROZDZIAŁ
Szczegółowe wymogi dotyczące publikacji relacji i galerii
 
 
 1. Relacje wraz z załączonymi zdjęciami, należy przesyłać w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
  
 2. Przesyłając relację należy podać podstawowe informacje dotyczące wyprawy tzn. tytuł, datę jej rozpoczęcia i zakończenia, przejechany dystans,  itp.
 
 3. Minimalna ilość zdjęć zamieszczona w relacji wynosi 5 szt.
 
 4. Minimalna ilość zdjęć w galerii wynosi 15 szt., maksymalna wg uznania administratora portalu.
 
 5. Długość tekstu opisującego przebieg wyprawy, musi zawierać się minimum na jednej stronie formatu A4 (przy użyciu pisma komputerowego o czcionce 
     "Times New Roman" - wielkość 12, bez dodatkowych odstępów między wierszami  i zwiększonych marginesów).
 
 6. W opisie wyprawy, muszą w większości przeważać wątki typowo turystyczne (opis trasy, zabytków, przyrody, itp.)
 
 7. Relacje ze zlotów, w których przeważać będą opisy klubów, oraz sprawozdań z terenu zlotu, nie będą publikowane.
 
 8. Administrator portalu ma prawo odmówić publikacji relacji i galerii , powołując się na niniejszy regulamin, lub podając inne racjonalne
     uzasadnienie swojej decyzji.
 
 9. Po odmowie opisanej w pkt.8, administrator portalu za zgodą autora, może wykorzystać nadesłane materiały do publikacji w ramach bieżących aktualności.
 
10. Materiały można nadsyłać na adres: relacje@moto-turysta.pl  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
 
 
 
IV  ROZDZIAŁ
Przyznanie tytułu "Moto-Turysty Roku 2010"
 
 
 1.  Punkty przyznane za poszczególne relacje zgodnie z zasadami zawartymi w ROZDZIALE II, podlegają sumowaniu.
 
 2. Podsumowanie następuje po 60 dniach od daty publikacji ostatniej relacji sezonu 2010.
 
 3. Moto-Turysta, który zgromadzi największą ilość punktów, zostanie ogłoszony mianem "MOTO - TURYSTY ROKU 2010"
 
 4. Zwycięzca rankingu otrzyma dwa puchary: jeden przechodni, drugi na własność.
 
 5. Moto-Turyści sklasyfikowani na miejscach II i III, zostaną uhonorowani pucharami.
 
 
 
 
 
- K O N I E C -
 

 


 


PS.

ABY ZOSTAĆ AKTYWNYM MOTO-TURYSĄ SEZONU 20010, NALEŻY:


 

WZNOWIĆ DOTYCHCZASOWĄ REJESTRACJĘ (użytkownicy, którzy byli już zarejestrowani w minionych sezonach)

- proszę przejdź do działu wznowienia rejestracji >>>


 

LUB


 

DOKONAĆ PIERWSZEJ REJESTRACJI (nowi użytkownicy)

- proszę przejdź do działu rejestracji >>>
 

 
O NAS
MATERIAŁY Z PODRÓŻY
AKTYWNOŚĆ
INFORMACJE
Ostrów Wielkopolski
Gramy z WOŚP

Wośp