Rangi


ODKRYWCA
MotoTurysta, który dawno temu odkrył nasz portal na turystycznym szlaku, dokonał rejestracji i nie wykazywał aktywności poprzez nadsyłanie materiałów do publikacji* i uczestnictwo w oficjalnych spotkaniach lub zlotach Portalu Moto-Turysta.pl
* Od sezonu 2009, została wprowadzona konieczność nadesłania relacji w ramach spełnienia wymogu rejestracyjnego.

Wznowienie aktywności w każdym kolejnym sezonie następuje po spełnieniu wymogów regulaminowych >


PODRÓŻNIK
MotoTurysta, który podróżuje razem z nami i przesłał do publikacji co najmniej jedną relację z wyprawy. Do rangi "Podróżnika" zaliczani są także MotoTuryści, którzy zostali zarejestrowani w początkowym okresie działalności portalu (do sezonu 2008 włącznie) i uczestniczyli w oficjalnym spotkaniu lub zlocie Portalu Moto-Turysta.pl

Wznowienie aktywności w każdym kolejnym sezonie następuje po spełnieniu wymogów regulaminowych >


OBIEŻYŚWIAT
MotoTurysta, który podróżuje razem z nami przez okres co najmniej dwóch portalowych sezonów i przesłał do publikacji minimum 3 relacje z wypraw.

Wznowienie aktywności w każdym kolejnym sezonie następuje po spełnieniu wymogów regulaminowych >


PRZEWODNIK
MotoTurysta, który podróżuje razem z nami przez okres co najmniej pięciu portalowych sezonów i przesłał do publikacji minimum 6 relacji z wypraw. Do rangi „Przewodnika” przypisani są także użytkownicy portalu z tytułem MotoTurysty Roku oraz administrator portalu.
Wznowienie aktywności w każdym kolejnym sezonie następuje automatycznie, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów regulaminowych.

WETERAN
MotoTurysta, który wcześniej miał przypisaną rangę „Obieżyświata” lub „Przewodnika” i osiągnął wiek 60 lat.
Wznowienie aktywności w każdym kolejnym sezonie następuje automatycznie, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów regulaminowych.

ZASŁUŻONY
MotoTurysta, który wcześniej był w randze „Przewodnika” lub „Weterana” i którego portalowa aktywność wygasła z uwagi na:
1. Wyraźną i uzasadnioną prośbę MotoTurysty.
2. Uzasadnioną decyzję administratora portalu podaną do wiadomości pozostałym MotoTurystom.
3. Śmierć MotoTurysty.O NAS
MATERIAŁY Z PODRÓŻY
AKTYWNOŚĆ
INFORMACJE
Ostrów Wielkopolski
Gramy z WOŚP

Wośp