Strona główna » Kontakt » Wznowienie aktywnoćci

Wznowienie aktywności MotoTurysty w sezonie 2015

 

Rozpoczęcie nowego sezonu na portalu jest równoznaczne z koniecznością wznowienia aktywności przez jego dotychczasowych użytkowników.
Każdy MotoTurysta zarejestrowany na portalu, ma prawo do wznowienia aktywności w danym sezonie motocyklowym.


Jeśli nadal chcesz wspierać działalność portalu i aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju, dokonaj wznowienia rejestracji.
Wznawiać aktywność można nawet po kilkuletniej przerwie.

 


 

Zasady wznowienia aktywności w sezonie 2015

 

 • Prawo do wznowienia aktywności  mają wszyscy użytkownicy portalu znajdujący się na liście MotoTurystów / lista wszystkich MT >>
 • Z konieczności wznowienia aktywności zwolnieni są MotoTuryści w randze PRZEWODNIKÓW & WETERANÓW.
  (wznowienie aktywności następuje automatycznie podczas rozpoczęcia kolejnych sezonów).
 • W celu wznowienia rejestracji należy przesłać relację z  turystycznej wyprawy odbytej w sezonie 2015 (01.04.2015 - 31.03.2016)
 • Relacja nie może dotyczyć opisu zlotu motocyklowego.
 • Administrator portalu ma prawo odmówić publikacji relacji podając jej autorowi racjonalne uzasadnienie.
 • Po opublikowaniu relacji na portalu, jej autor trafia na listę aktywnych MotoTurystów bieżącego sezonu / lista MT 2015>>
 • W ramach potwierdzenia wznowienia rejestracji MotoTurysta otrzymuje metalową przypinkę z rokiem 2015.
 • W przypadku zmiany motocykla lub danych adresowych, należy przesłać stosowną informację na adres: rejestracja@moto-turysta.pl
 • Po wypełnieniu formalności, każdy aktywny MotoTurysta zostanie poproszony o uiszczenie rocznej opłaty rejestracyjnej w wysokości 100,00 PLN (brutto)
 • Z obowiązku uiszczenia rocznej opłaty rejestracyjnej zwolnieni są MotoTuryści w randze PRZEWODNIKÓW & WETERANÓW / opłata dobrowolna.

 

 


Środki finansowe zebrane w ramach opłat rejestracyjnych, w całości przeznaczone są na utrzymanie techniczne portalu (opłat za serwer, domeny, itp.).
Pod koniec każdego sezonu, administrator portalu przedstawia rozliczenie finansowe (tylko aktywnym MotoTurystom w kończącym się sezonie).

 

 


 

 

Historia zasad wznowienia aktywności

 

    SEZONY 2004 - 2005

Każdemu uprzednio zarejestrowanemu MotoTuryście w kolejnych sezonach aktywność była wznawiana automatycznie, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów.

 

  SEZON 2006

Wprowadzono roczną opłatę rejestracyjną.

 

  SEZON 2009

Dla wszystkich MotoTurystów chcących wznowić aktywność w nowym sezonie, wprowadzono konieczność nadesłania jednej relacji z wyprawy. Roczna opłata rejestracyjna nie została zniesiona.

 

  SEZON 2012

Wprowadzono > RANGI <  umożliwiające niektórym dotychczasowym MotoTurystom, wznowienie aktywności bez konieczności nadsyłania nowych relacji i uiszczania rocznej opłaty rejestracyjnej.
      

 

 

 


 

- K O N I E C -

 

 

 
O NAS
MATERIAŁY Z PODRÓŻY
AKTYWNOŚĆ
INFORMACJE
Ostrów Wielkopolski
Gramy z WOŚP

Wośp